De Fisker 55, 9001 NW Grou
T 06 - 412 404 39 | E info@q-she.nl

Welkom, bij Q-she

Q-she adviseert het midden- en klein bedrijf over kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu. Als bedrijf of organisatie heeft u te maken met tal van regels en voorschriften op het gebied van arbo, veiligheid, milieu en gezondheid. Het midden- en kleinbedrijf heeft veelal geen eigen veiligheidskundige of adviseur in dienst.

De werkzaamheden worden door Esther de Jong, veiligheidskundige (MVK) en Lead Auditor (ISO 9001), in samenwerking met u als opdrachtgever uitgevoerd.

U kunt bij Q-she o.a. terecht voor:

  • Inventariseren en beoordelen van de aanwezige kwaliteitsinformatie;

  • Opzetten, implementeren en beheren van het kwaliteitssysteem;

  • Opstellen (deel)kwaliteitsplannen;

  • Houden van interne audits;

  • Afnemen (functiegerichte) RI&E;

  • Adviseren invulling bedrijfshulpverlening


Bel mij voor een oriënterend gesprek of ga naar de contactpagina op deze site.